បញ្ចាក់ – រាល់ការខូចខាតឬគាំងទូរសព្ទ័របស់អ្នក យើងខ្ញុំមិនទទួលខុសត្រូវឡើយ ! –សំរាប់ទូរសព្ទ័ដែលបាន Root រួច .

 បើមិនទាន់រូតចូលត្រង់នេះ ចុចត្រងនេះដើម្បីរូត

វិធីដំឡើងសំរាប់ទូរសព្ទ័ដែលបានរូតរួច

1-download Khmer Rom galaxy Note ICS 4.0.3

ចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយក

2-copy Khmer Rom ទៅ internal SD card

3-ដំឡើង Khmer Rom តាម CWM:ដោយចុច Home button +Power button+ volume Up button ស្របពេលតែមួយអោយជាប់ បន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញ CWM-based ប្រើ volume up និង volume down ធ្វើការរំកិល.

4-install zip from SD card > choose zip from internal SD card ស្វែងរក Khmer Rom ដែលអ្នកបានCopyទុក ហើយ install the Khmer Rom.

 

khmer keyboard : ចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយក

Stock ICS rom 4.0.3 for Note: ចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយក

choose : 1

N7000DDLP8—4.0.3/12.05—N7000ODDLP5—Download—India

N7000DDLP8—4.0.3/12.05—N7000ODDLP5—Download—Nepal

N7000DDLP8—4.0.3/12.05—N7000ODDLP5—Download—Bangladesh

N7000DDLP8—4.0.3/12.05—N7000ODDLP5—Download—Srilanka

សូមអរគុណ ក្រុម ANDROIDHEART

រៀបរៀងជាលំដាប់ដោយ Mr : Hai Ya Dep

** រក្សារសិទ្ធគ្រប់យ៉ាងដល់ Mr. Thim Chanrity និងអ្នកសហការជាមួយ **

** Khmer patch or lib Developed by Mr. Thim Chanrity **

Advertisements